Polityka prywatności i cookies strony krak-old-lowicz.pl

§ 1 Słownik pojęć

1. Administrator – P.H.U.P. KRAK-OLD Sp. z o.o., adres e-mail: rodo@krak-old.pl
2. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod domeną krak-old-lowicz.pl.
3. Użytkownik – każdy podmiot przeglądajmy zawartość Serwisu.

§ 2 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Serwisu jest Administrator.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia Użytkownika na stronę Serwisu i przeglądania jego zawartości – zgodnie z komunikatem wyświetlanym na stronie Serwisu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
5. Administrator może udostępniać zebrane od Użytkownika dane osobowe podmiotom wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Serwisu. Administrator przekazuje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: rodo@krak-old.pl.

§ 3 Pliki cookies

1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na komputerze każdego Użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu. Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.
2. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Ze zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych i reklamowych, poprzez pliki cookies, korzystają również inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook.
3. Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies, używane są wyłącznie w celu ulepszenia funkcjonalności Serwisu. Nie są one dostępne dla osób trzecich, pozostają wyłącznie do wiadomości Administratora, który jest administratorem tych danych.
4. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów Administrator doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

Klauzula przetwarzania danych osobowych

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest P.H.U.P. KRAK-OLD Sp. z o.o., adres e-mail: rodo@krak-old.pl.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe w postaci adresu IP, danych zawartych w plikach cookies i danych lokalizacyjnych przetwarzamy w celu umożliwienia Ci wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości, na podstawie Twojej zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. RODO).

III. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać hostingodawcy. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Przekazujemy Twoje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Okres przechowywania danych
Twoje dane przechowujemy do czasu posiadania udzielonej przez Ciebie zgody.

V. Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem).
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: rodo@krak-old.pl

VI. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, nie będziesz mógł przeglądać zawartości naszej strony.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.